Malaltia periodontal - Clínica Dental Barcelona, Estudi Dental Barcelona
Go to Top

Malaltia periodontal

Valoració

Malaltia periodontal

La higiene dental diària és indispensable per a mantenir una boca i unes dents sanes. Quan la higiene dental és deficient, es produeix el cúmul de placa bacteriana, que de no ser remogut, produirà inflamació de genives o Gingivitis. Aquesta placa bacteriana, a més de produir gingivitis, també pot convertir-se en càlcul o sarro dental i ocasionar mals a l’os de suport de les dents, es a dir, ocasionar la Periodontitis.

La malaltia periodontal, és una patologia que si no es tractada a temps, pot tenir conseqüències irreversibles, a la boca de qui la pateix.

Estadis de la malaltia periodontal

Gingivitis

La gingivitis sol ser un procés reversible. Si l’individuo adquireix uns hàbits de higiene dental adequats i aplica la tècnica de raspallat correcta, llavors aquesta inflamació de les genives anirà millorant i recobrarà l’ estat de salut.

Periodontitis

Al contrari, quan la malaltia de les genives està a un nivell més avançat, és quan comença a produir danys irreversibles, ja que quan el sarro dental penetra per sota de la geniva y comença a destruir l’os que suporta les dents, llavors l’ individu ja no podrà fer res per recuperar l’ os perdut.

Causa de la malaltia de les genives

La malaltia periodontal es causada por la flora bacteriana de la boca, per tant, qualsevol persona que no realitzi una correcta higiene dental, estarà en risc de patir la malaltia de les genives.

Una vegada que en la flora bacteriana de la boca d’un individu, coexisteixen els bacteris responsables de la formació de placa bacteriana periodontopatógena, es a dir, la placa responsable de la malaltia de les genives, aquests bacteris no poden ser eliminats, per tant,han de ser combatuts. Només una minuciosa higiene dental, permetria limitar la multiplicació d’ aquests bacteris i per tant el mal que aquests poden arribar a produir als teixits que suporten les dents.

Recomanacions per a prevenir la gingivitis o malaltia de les genives

-Raspallar les dents després de cada menjar.

-Dedicar com a mínim, 2 minuts al raspallat dental.

-Utilitzar la tècnica de raspallat correcta, es a dir, moviments rotatoris, combinats amb moviments d’ escombrat.

-Raspallar la llengua.

-Utilitzar medis de neteja auxiliars tals com el fil dental i els col·lutoris bucals.

-Visitar al seu dentista a la clínica dental, per a una revisió general, cada 6 mesos.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*