Go to Top

Ortodòncia Invisible INVISALIGN

Valoració

Ortodòncia invisible Invisalign ®

La ortodòncia invisible Invisalign és una tècnica d’ortodòncia estètica també coneguda com ortodòncia transparent.

Avui en dia, al contrari del que passava fa molts anys, la majoria dels pacients que porten tractaments d’ortodòncia a Barcelona, són adults i necessiten una alternativa de tractament, que els permeti l’alineació dental, d’una manera còmoda i discreta.

El sistema d’ ortodòncia invisible Invisalign, permet millorar l’alineació de les dents, d’una manera pràcticament imperceptible.

Amb l’ ortodòncia invisible Invisalign, l’ortodoncista pot tractar la majoria dels problemes de les maloclusions dentals, amb una sèrie d’alineadors dentals realitzats a mida per a cada pacient. Aquests alineadors es fabriquen mitjançant un ordinador.

Passos per al tractament d’ortodòncia amb Invisalign a Barcelona

1.Valoració per l’ortodoncista, per determinar si el pacient és candidat per al tractament d’ortodòncia estètica Invisalign.

2.Una vegada definit que el Invisalign és l’alternativa de tractament d’ortodòncia ideal per al pacient, l’ortodoncista realitza uns motllos de les dents, els quals seran enviats als Estats Units, on es realitzarà a través d’un programa informatitzat, un vídeo (ClinCheck) que mostrarà una simulació tridimensional del tractament.

3.Presentació del ClinCkeck al pacient a la clínica dental, és a dir, presentació virtual de la simulació del tractament d’ortodòncia a Barcelona. El pacient podrà veure mitjançant ordinador, tots els moviments que es realitzaran a les dents de principi a fi.

4.Aprovació del ClinChek i autorització per a la fabricació dels alineadors transparents, que el pacient farà servir cada dia, per obtenir un resultat reeixit del tractament d’ortodòncia estètica.

5. Retenció fixa o removible, la qual es col·loca al finalitzar el tractament amb Invisalign, per mantenir l’alineació dental.

Indicació del tractament d’ortodòncia amb Invisalign

El sistema d’ortodòncia estètica Invisalign, permet l’alineació dental en pràcticament tots els casos de maloclusions dentals.

Excepte en maloclusions severes, que requereixin un moviment important de l’arrel dental, amb Invisalign, el ortodoncista pot corregir i alinear  les dents d’aquells pacients que esperin realitzar aquest tipus de tractament, sense portar brackets a la boca.

Invisalign és un tractament dirigit tant a joves com a adults i segons sigui la severitat de la maloclusió, la durada del tractament amb Invisalign pot variar, però en ambdós tipus de pacients, es podran obtenir bons resultats, amb aquest sistema d’ortodòncia transparent.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*