Dentista per a nens - Clínica Dental Barcelona, Estudi Dental Barcelona
Go to Top

Dentista per a nens

Valoració

Destista per a nens

A causa de la immensa importància que mereixen els nens, els quals participem, junt amb els seus pares i mestres, en el seu normal desenvolupament per a la vida adulta, hem d’ assumir amb gran responsabilitat aquest privilegi que ens brinda la nostra professió.

El tractament del dentista al nen, generalment es dur a terme pel odontopediatra, aquest rere diversos anys de formació, es troba capacitat pel tractament dental i bucal especialitzat de nens i adolescents.

Històricament existien moltes clíniques dentals que posaven grans rètols on es podia llegir: “en aquest consultori no s’admeten nens menors de 13 anys d’ edat, per a tractament dental”. Per fortuna en l’actualitat, aquestes actituds i advertències ja no las veiem exposades en cap fatxada de les clíniques dentals a Barcelona, ja que la majoria de les escoles de odontologia, han inclòs en els seus programes els tractaments dentals per nens, la odontopediatría, com una rama important d’aprenentatge del dentista.

Tot nen és mereixedor d’ un tracte privilegiat, ja que és una argila que ha de ser modelada per unes mans expertes, que aportin el millor al seu desenvolupament. D’ aquesta manera és concebuda en l’actualitat, l’ atenció per part del dentista per a  nens, odontopediatra, qui de forma desinteressada i responsable, dedica el seu afecte i el seu sabent, per adquirir la salut dental dels nens que tracta.

És molt important crear l’ hàbit d’ assistir periòdicament al odontopediatra, encara que el nen no tingui cap patologia, així es va acostumant a veure al dentista com alguna cosa natural i a més, se li va educant i ensenyant, com s’ha de cuidar la seva boca para mantenir les seves dents sanes i forts.

Per una altra part, la visita al odontopediatra també serveix per a orientar als pares en com motivar als seus fills a cuidar de la boca a casa i per ajudar-los a entendre el procés de la caries, a més de com aquest pot ser previngut pel ús de teràpies tals com els sallats de foses i fissures, aplicacions tòpiques de fluor anuals, ús de pastes dentals amb fluor, etc.

El tractament dental per a nens representa un repte pel dentista, ja que cada nen te les seves necessitats particulars o limitacions pròpies de l’ edat, pel que ha d’haver una atenció molt individualitzada per a cada pacient.

Avui, els dentistes a Barcelona compten amb estratègies molt exitoses per l’ atenció dels nens. Portar als nens al dentista, sense cap dubte portarà valuosos beneficis per a la futura salut bucal d’aquests petits.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*