Go to Top

Passos per col-locar els Implants Dentals

Valoració

Passos per col·locar els Implants Dentals

Els implants dentals son la solució ideal per reposar les dents absents a la boca. Per que el resultat sigui exitós, es precís realitzar una correcta planificació del cas i seguir acuradament els passos per col·locar els implants dentals, des de el primer dia fins a l’últim dia del tractament.

Primera Fase

Visita 1

El primer dels passos per col·locar els implants dentals, es una revisió per l’especialista i es precís que en aquesta visita, el cirurgià implantòleg compti amb una radiografia de tota la boca, es a dir, una ortopantomografia, de manera que pugui valorar l’estat de l’os, a les zones d’absència dental.

Després de valorar la boca del pacient, la quantitat d’os romanent i l’estat de salut general, el cirurgià implantòleg determinarà si la cirurgia d’implants dentals es viable.

En el casos on hi ha la quantitat d’os romanent està molt limitada, s’indica la realització d’un TAC dental, per confirmar la viabilitat de l’implant dental.

En aquesta primera visita, se li explicarà al pacient cadascun dels passos per col·locar els implants dentals.

Visita 2

Si el pacient requereix d’altres tractaments de sanejament de bactèries, com per exemple: neteja dental, tractament de genives, extraccions de dents que no poden ser restaurades, eliminació de caries, etc… aquests deuen realitzar-se abans de continuar amb els passos per col·locar implants dentals, ja que la presencia excessiva de bactèries o infeccions a la boca, poden interferir amb l’èxit del tractament d’implants dentals.

Un cop sanejada tota la boca, es procedeix a realitzar la cirurgia per la col·locació dels implants dentals.

Passos durant la cirurgia d’Implants dentals

Anestesia a la zona a tractar

Pasos durante la cirugía de Implantes dentales

Preparació de l’os receptor per al implant dental, a traves de la utilització d’una seqüència de fresas amb forma d’implant que s’introdueixen de menor a major fins deixar l’espai exacte per ala implant dental.

Introducció de l’implant dental a la zona preparada.

Suturar la zona

Visita 3

Control a la setmana de la cirurgia, para retirar sutura y controlar la evolució del cas. 

Segona Fase

Visita 1

Quan ha passat el temps indicat per l’implantòleg, el pacient acudeix novament a la clínica dental a Barcelona, per realitzar la Pròtesis sobre implants, es a dir, la dent o el molar.

Impressions per a la pròtesis sobre implants. Aquesta impressió es enviada al laboratori per confeccionar les dents que aniran sobre els implants.

Visita 2

Prova de l’estructura interna de la pròtesis sobre implants. Amb aquesta prova es confirma que l’ajust entre la pròtesis i l’implant sigui correcte.

Visita 3

Instal·lació de la pròtesis sobre implants. En aquesta visita el pacient ja marxa amb les seves dents definitives.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*