Go to Top

Implants Dentals

Valoració

Implants dentals

Un implant dental és una pròtesis de titani en forma de cargol que s’utilitza per substituir l’arrel de la dent o del molar que s’ha perdut, independentment del motiu per la qual cosa s’hagi perdut la peça que serà substituïda. No obstant, depenent del motiu de la pèrdua dental, l’implant de titani podrà ser col·locat immediatament o bé s’haurà d’esperar un període de temps per a la col·locació.

L’implant dental es col·loca dintre de l’os, per això el cirurgià implantòleg necessita suficient estructura òssia per aconseguir la retenció necessària primària de l’implant dental i la posterior osteointegració. Quan aquesta retenció primera de l’implant es troba compromesa, per la presència d’infeccions greus a les genives o grans infeccions al voltant de la dent a substituir, llavors s’esperarà un període de temps desprès de l’extracció dental, per a que l’os de la zona es regeneri i l’implantòleg pugui comptar amb la suficient retenció primària, assegurant l’èxit dels implants dental.

Degut a que l’implant dental de titani es col·loca a dins de l’os i generalment queda submergit dins de la geniva, el pacient es incapaç de percebre’l fins al cap d’uns mesos, quan aquest ha de ser descobert per poder restaurar-lo.

Els implants dentals poden ser col·locats de forma unitària, es a dir, un únic implant per substituir una única dent o de forma múltiple, per a substituir varies dents.

¿En quant temps es col·loca un implant dental?

Si mel pacient requereix un implant dental unitari, el procediment sols ser molt senzill i molt ràpid, aproximadament d’una mitja hora. A més si la zona no rep moltes cargues masticatòries, també podrà realitzar-se un implant de carrega immediata, es a dir, implant i dent el mateix dia.

Si el pacient necessita implants dental a tota la boca, el procediment durarà una mica més de temps, però si el cas ho permet, també es podrà restaurar amb una pròtesis de carrega immediata, es a dir, dents a tota la boca en un dia.

¿Com es el post-operatori de la cirurgia d’implants dental?

Després de la col·locació de l’implant, generalment el cirurgià sols receptar una medicació que ajudarà a que el post-operatori sigui molt mes tolerable per al pacient. Aquesta medicació sol incloure analgèsics, antiinflamatoris i antibiòtics.

Pasada una setmana de la cirurgia d’implants dentals, el pacient ha de tornar a la consulta per que el cirurgià implantòleg valori la evolució de la cirurgia i l’estat dels implants dentals, a més de retirar els punts de sutura, realitzats durant el procés quirúrgic.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*