Go to Top

Empelts d’os per implants dentals

Valoració

Empelts d’os per implants dentals

L’èxit dels implants dentals depèn fonamentalment de l’os on estan allotjats, per això després de la valoració radiogràfica per part de l’implantòleg a Barcelona, es precís determinar si hi ha suficient os per a la integració de l’implant o si serà necessari afegir un empelt d’os per al tractament d’implants dental, a fi d’assegurar una correcta integració òssia.

Quan no hi ha suficient estructura òssia, les opcions d’empelts d’os per al tractament d’implants dentals son variades, a continuació descrivim les tècniques més exitoses i las més utilitzades per les cirurgies d’implants dentals a Barcelona.

Tipus d’empelts d’os per a Implants dentals

Empelts d’os sintètic

A l’actualitat, la majoria dels cirurgians implantòlegs a Barcelona, utilitzen l’aplicació d’empelts d’os sintètic. Amb aquest tipus d’ empelt d’os, el pacient no ha de ser sotmès a altres procediments complementaris per aconseguir la regeneració del seu os natural.

Per aconseguir l’estètica optima i una correcta funció dels implants dentals, aquests deuen quedar completament coberts per os, per això, l’os sintètic es una espècie de medicament en forma de pols, que es col·loca al voltant de l’implant, a les zones on l’os es molt prim i per tant la rosca del implant queda descoberta en algun punt en particular.

Es molt segur i totalment biocompatible amb l’organisme, per tant l’èxit del tractament, sol estar assegurat, sempre que no intervinguin altres factors aliens, a la pròpia regeneració òssia.

Aquest tipus d’empelt d’os, generalment s’utilitza quan el pacient requereix un increment en l’amplada òssia.

A més de l’os sintètic, el procediment de regeneració òssia es pot veure afavorit, quan s’apliquen membranes que guien el creixement de l’os que es desitja aconseguir. Aquestes membranes son reabsorbents i també son molt segures y biocompatibles.

Encara que l’aplicació d’aquestes tècniques pot augmentar una mica el cost del tractament dels implants dentals a Barcelona, no queda cap dubte que quan son necessàries, l’aplicació assegurarà l’èxit del tractament d’implants dentals.

Elevació del si maxil·lar

Aquest procediment s’utilitza a l’arcada superior quan el pacient manca de suficient alçada d’os, que asseguri l’estabilitat dels implants dentals.

També es realitza mitjançant l’aplicació d’os sintètic en conjunt amb una membrana reabsorbible.

L’avantatge d’afegir l’elevació del si maxil·lar mitjançant l’ús d’empelts d’os per a implants dentals, es que permetrà la col·locació d’implants dentals a zones on avanç era impossible.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*