Microcarilles y Carilles Lumineers - Clínica Dental Barcelona, Estudi Dental Barcelona
Go to Top

Microcarilles y Carilles Lumineers

Valoració

Carilles sense tallat dental

 Las carilles sense tallat dental son la última novetat en l’odontologia estètica conservadora. Des de fa algun temps, els especialistes en estètica dental a Barcelona, estan aplicant aquesta tècnica, on no es necessari tallar o desgastar la dent que portarà la carilla dental.

Tipus de Carilles sense tallat dental

Carilles sense tallat dental Lumineers

El sistema lumineers de carilles dentals sense tallat, s’elabora a laboratoris fora d’Espanya, per tant la seva elaboració i trasllat, sols tardar unes 5 setmanes aproximadament.

Amb aquest sistema lumineers, mitjançant la instal·lació d’unes làmines de porcellana ultrafines, l’especialista en estètica dental proporcionarà al pacient un somriure bonic, aclarint de manera permanent el color de les dents.

Amb Lumineers el pacient te la opció d’escollir qualsevol tipus de to del emblanquiment que desitgi.

El sistema Lumineer es in-dolorós i el procediment encara que en alguns casos es requereixi un recontornejat de l’esmalt, al no requerir tallat dental, poden ser reversibles.

Per aplicar aquesta tecnologia, es precís d’una certificació aprovada per els creadors d’aquest sistema. El nostre especialista en estètica dental, a mes de comptar amb una gran experiència a l’àrea d’estètica, està certificat per realitzar aquests tipus de tractament.

Microcarilles de porcellana sense tallat dental

Aquest procediment es realitza, seguint les mateixes passes prèvies necessàries per a qualsevol tractament de carilles dental. La diferència bàsica, es que darrere del disseny del somriure, l’especialista determinarà les zones on és necessari realitzar algun recontornejat de l’esmalt i en comptes de sessions molt llargues de tallat dental, en molt poc temps, es podrà fer els motllos per confeccionar las microcarilles de porcellana, les quals seran cimentades a la següent setmana de la impressió.

En ambdós sistemes las carilles seran làmines de porcellana molt fines, similar a unes lentilles per als ulls. Amb aquestes carilles sense tallat, l’especialista podrà sobretot, blanquejar el to de les dents, tant com desitgi el pacient. Quan es desitja modificar la forma i posició, llavors serà necessari acudir a la tècnica convencional de carilles de porcellana amb tallat dental.

Amb els tractament s de carilles dentals sense tallar no hi ha res a perdre, ja que al no requerir  tallar les dents, sols s’obtindran beneficis per al somriure.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*