Go to Top

Carilles Dentals

Valoració

¿Què és una carilla dental?

Una carilla dental es un tipus de restauració que realitza el dentista especialista en estètica dental, amb la finalitat de millorar l’estètica del somriure del pacient.

Carillas Dentales Barcelona

La carilla es col·loca sobre la dent o les dents que s’ha de tractar a modus de màscara, per cobrir els defectes dentals o les taques que es desitgen ocultar.

Desgast necessari per realitzar un tractament amb carilles dentals

En general, aquest tipus de tractament d’estètica dental es molt conservador, ja que la carilla es molt fina i per tant, la preparació dental o desgast necessari per posar la carilla, sol ser ínfim.

Aquesta preparació o desgast dental, també dependrà de l’objectiu que es busqui llogar amb el tractament de carilles dentals.

Si tan sols es busca una modificació del color de les dents, llavors la carilla pot arribar a ser molt fina i pràcticament no necessitar el tallat dental.

Tallado Carillas Dentales

Si per el contrari, la carilla a demés de modificar el color, es col·loca amb la fi de modificar la forma o posició de les dents, llavors el tractament d’estètica en aquest cas, requerirà una mica mes de tallat dental.

Número de visites necessàries per el tractament de carilles dentals

Aquests tractament es dur a terme en molt poques visites, una vegada que el especialista en estètica dental hagi acordat amb el pacient quin serà el disseny per al seu tractament d’estètica dental, llavors en tan sols un parell de sessions, el pacient ja pot tenir el somriure desitjat.

Diseño Digital de la Sonrisa Barcelona

A més d’aquestes sessions intensives, a on es porta a terme tot el tractament, el pacient acudeix a controls molt curts, per anar valorant o realitzant petits ajustaments, en quan aquests siguin necessaris.

 Tipus de carillas dentals

Les carilles dentals poden fer-se directament sobre la dent del pacient, aquestes es denominen carilles dentals directes o poden fer-se sobre un model pres prèviament de la boca del pacient i posteriorment buidat amb guix, aquestes carilles es denominen carilles dentals indirectes.

Diferents materials utilitzats per a les carilles dentals

Les carilles dentals poden realitzar-se amb composite o bé poden realitzar-se de porcellana o ceràmica.

Les carilles de composite poden ser directes com indirectes, es a dir, les pot realitzar el dentista en una sola sessió a la clínica dental o bé es poden realitzar fora de la boca, després prendre un motllo de la dentadura del pacient, per poder ser col·locades posteriorment

Les carilles dentals de porcellana, sempre es realitzen de forma indirecta, després de prendre un motllo de la dentadura del pacient, per poder ser col·locades posteriorment.

Carillas de Porcelana Indirectas Barcelona

Carillas de Porcelana BCN

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*