Carilles de Composite - Clínica Dental Barcelona, Estudi Dental Barcelona
Go to Top

Carilles de Composite

Valoració

Carilles de Composite

¿Què és el composite?

Es un material de resina sintètica utilitzats per tots els dentistes per restaurar les dents. Aquest material posseeix una alta resistència al desgast, conjuntament amb importants propietat estètiques, que permeten imitar la perfecció dels teixits dentals.

Composite Dental 

 Aquestes propietats estètiques i de resistència, a més de les propietats que permeten la adhesió a la dent, son les principals raons per ser utilitzats a l’odontologia restauradora i en estètica dental.

Carilles de composite

Les Carilles de composite son un tipus de restauració estètica, les quals es col·loquen sobre la cara externa de les dents, per emmascarar defectes o per modificar el color.

Indicació de les carilles de composite

Es recomana col·locar aquest tipus de carilles dentals quan el pacient desitja realitzar una modificació moderada de les seves dents, sigui només per canviar el color o bé per corregir petits defectes de forma.

Tipus de carilles de composite                                                            

Carilles directes de composite

Una vegada realitzat un estudi estètic previ i fet el disseny del tractament que es realitzarà a la boca del pacient, les carilles directes de composite, com el seu nom ho indica, es realitzaran directament sobre la dent a tractar, en una sola sessió a la clínica dental.

Posteriorment es realitza una visita de control i d’ajustament, per donar l’acabat final, a les carilles de composite.

Carillas indirectes de composite

Aquestes estan indicades quan les modificacions a realitzar son més complicades i requereixen de més temps de confecció per aconseguir uns resultats satisfactoris. Es realitzen fora de la boca, utilitzant com a base un  motllo, prèviament pres, de les dents del pacient.

En aquest cas el tractament es farà en dues sessions, mes les visites de control que requereixi cada cas.

Manteniment de les carilles de composite

A diferència de la porcellana i malgrat que avui dia existeixen materials molt duradors, quan el composite es tracta, les carilles de composite poden pigmentar-se amb el pas del temps i per això es necessari realitzar polits i possibles reparacions períodes per mantenir-les en perfecte estat.

Es recomana assistir anualment a una valoració a la clínica dental, per a que l’especialista en estètica, faci el manteniment de les carilles de composite.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*