Go to Top

Endodòncia

Valoració

Endodòncia

Com va dir Don Quixot, de Miguel de Cervantes:

¨Doncs a veure, Sancho, que una boca sense dents es com un Molí sense pedra i deus apreciar una dent més que a un diamant¨.

Les dents s’han de cuidar com si fos un tresor, per això fem especial referència a l’especialitat d’Endodòncia quan hem de salvar alguna dent.

La paraula endodòncia està formada per la unió de l’arrel ¨endo¨, que significa ¨a dins¨; amb l’arrel ¨odon¨ que vol dir dent i l’arrel ¨ia¨que vol dir acció o cualitat, no es més que l’acció de tractar la part interna de les dents.

A l’interior de les dents, en el que es coneix com a conducte radicular, es troba el nervi, el qual li aporta sensibilitat i quan aquest està afectat per qualsevol causa, generalment produeix molt dolor, per la qual cosa el nervi ha de ser tractat.

Les troballes arqueològiques ens mostren, que des de fa més de 2.000 d’anys, s’introduïen materials d’obturació dintre dels conductes radiculars, segurament amb la finalitat, de tractar el nervi d’aquelles dents que generaven dolor, per l’afecció del mateix.

També hi han evidències que mostren que els xinesos ja realitzaven tractaments del nervi dental a l’any 200 de la nostra era.

Desde el segle XXVIII un dentista francès, parla de la importància de tractar el nervi infectat, extraient aquest nervi malalt del conducte radicular i ja cap al 1800, aquest tractament es començava a realitzar a Europa

Des d’aleshoresi fins ara, molts hi han hagut molts canvis en aquesta teràpia utilitzada per tractar el nervi dental. Però fins el dia d’avui l’evidència científica demostra contundentment que un tractament del nervi correctament realitzat permet la conservació a la boca de la dent afectada per molts anys.

Aquest tractament d’endodòncia denominat tractament de conductes radiculars, es el que la majoria de persones coneixen com a ¨matar el nervi dental¨.

Per dur a terme aquest tractament d’endodòncia, els endodoncistes a Barcelona, compten amb una àmplia gamma d’avenços tecnològics i de materials d’última generació,

Per dur a terme aquest tractament d’endodòncia, els endodoncistes a Barcelona, compten amb una àmplia gamma d’avenços tecnològics i de materials d’última generació, els quals els permeten realitzar tractaments de conductes, molt sofisticats i amb altíssims percentatges d’èxit a llarg termini.

Al segle XXI no es justifica l’extracció de dents que puguin ser tractats i conservats, especialment per que l’expectativa de vida es cada vegada major i quants més anys tinguem les dents a la boca, hi haurà una major qualitat de vida.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*