Queixals del seny - Clínica Dental Barcelona, Estudi Dental Barcelona
Go to Top

Queixals del seny

Valoració

Queixals  del seny

Gràcies al procés evolutiu de l’home y degut al canvi dels hàbits d’alimentació, el cos humà va canviant amb el pas dels anys. Entre el canvis evidents que s’estan produint, es troba la transformació progressiva dels ossos de la cara y consegüentment, la transformació de les dents que es formen a l’interior de la mandíbula y del maxil·lar.

La dieta actual no requereix de l’ús extrem de la masticació, ja que tots el aliments cuinats son bastant més suaus y cada vegada els molars son menys utilitzats. En el cas dels tercers molars (queixals del seny) la evolució ha generat que aquests comencin a desaparèixer y en general quan es formen no erupcionen correctament, es a dir, no surten del tot o surten en una posició inadequada.

Aquesta deficiència en la erupció dels queixals del seny, pot generar diversos problemes a la boca del pacient.

Quan els tercers molars no tenen una posició correcta no poden ser netejats i el resultat es la formació de la caries dental.

Per una altre banda, quan aquests no han erupcionat del tot, per falta d’espai i es queden a mig camí, coberts lleugerament per la geniva, existeix el risc de que s’inflami la geniva o s’infecti i produeixi dolors molt forts que acaben amb la necessitat de realitzar l’extracció del queixal del seny.

Per prevenir aquests problemes, és important que en les revisions anuals al dentista, el queixals del seny siguin avaluats mitjançant una ortopantomografia o radiografia panoràmica, per complementar l’examen intraoral i saber en quina situació es troben els tercers molars de cada pacient. Si durant la valoració es detecta algun risc, llavors l’ideal es l’extracció dels queixals del seny.

Tipus de procediments per l’extracció dels tercers molar o queixals del seny

Extracció del queixal del seny erupcionat

En aquest cas el procediment es molt senzill y ràpid, en general es similar a l’extracció de qualsevol altre molar.

Extracció del queixal del seny semi-inclòs

En aquest cas el procediment requereix de tècniques de cirurgia més sofisticada per poder fer l’extracció del tercer molar

Extracció del queixal del seny inclòs

Aquests son el queixals del sent que encara no han sortit a la boca. Per poder realitzar aquest tipus d’extracció, el dentista ha de realitzar una petita cirurgia per poder accedir a la zona i així poder extreure el queixal en qüestió.

En qualsevol cas, si el procediment es realitzat per una Cirurgià Dental, dit procediment es molt senzill i exitós.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*