Go to Top

Tractament amb Invisalign®

L’equip de especialistes de la nostra clínica dental a Barcelona , el ortodoncista <strong > especialista certificat en Invisalign ® compta amb la formació necessària per assolir tots els objectius requerits per al èxit del tractament amb Invisaling.

Simulació tridimensional invisalign Amb la tècnica d’Invisalign ®, l’ortodoncistaés capaç d’alinear les dents del pacient de forma gairebé invisible. A través d’un programa informàtic, es dissenya el somriure desitjada de forma tridimensional i s’elabora una seqüència, que segueix l’evolució dels moviments necessaris, per passar de l’estat inicial a l’estat ideal, un somriure perfecte. Un cop realitzada la seqüència, mitjançant la més avançada tecnologia de processament d’imatges 3D per ordinador, es confeccionen els alineadors que el pacient ha d’utilitzar per obtenir el resultat. Cada alineador ha d’usar-2 setmanes ia mesura que varia la posició dental, es van canviant els alineadors, que l’ortodoncista lliurarà mensualment al pacient a la consulta.

Avantatges de l’ortodòncia amb la tècnica de Invisalign ®

 1. És una tècnica pràcticament invisible, amb la qual es corregeix la posició dental, sense que pràcticament ningú ho noti.
 2. El pacient pot extreure els alineadors cada vegada que menja.
 3. Pot realitzar un correcte raspallat i utilitzar el fil dental.
 4. Podeu menjar tots els aliments desitjats sense cap limitació.
 5. No hi ha urgències que comportin a la necessitat d’assistir al dentista de forma inesperada.
 6. Els alineadors no produeixen cap tipus d’irritació a la boca.
 7. És totalment predictible. Des del primer dia, el pacient sabrà com estarà la boca al finalitzar el tractament. Fins i tot si té esdeveniments importants com el seu casament, graduació, el bateig d’un fill, sempre sabrà com lluirà el seu somriure aquell dia, ja que el podrà observar en la simulació tridimensional feta a mida.

  Indicació del Invisalign ®

  El Invisalign ® està indicat per a pacients adults amb dentició definitiva i per a joves amb erupció total o parcial.

  pot utilitzar en persones que portin ponts o corones.

  Pot aplicar tant en casos molt senzills i que requereixin un tractament des de 3 mesos, com en casos complexos que requereixin tractaments que superin els 15 mesos.

  Durada del Tractament amb la tècnica de Invisalign ®

  La durada depèn de l’estat inicial de la dentadura.

  La majoria dels tractaments es realitzen entre 9 i 18 mesos.

  Per obtenir els resultats en el temps previst és molt important que el pacient es comprometi a utilitzar els alineadors com a mínim entre 20 i 22 hores al dia. A més d’assistir mensualment a la visita amb el ortodoncista, per rebre els alineadors que utilitzarà en el següent cicle.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*