Implants Dentals - Clínica Dental Barcelona, Estudi Dental Barcelona
Go to Top

Implants Dentals

Els implants dentals són estructures de titani que permeten reemplaçar les dents absents. A Estudi Dental Barcelona, apliquem tècniques d’última generació per obtenir els millors resultats després de l’aplicació d’aquest tractament.

Fases del tractament:

-Primera fase per implants dentals:

El pacient acudeix a consulta, se li realitza una radiografia de tota la boca i el cirurgià implantòleg, valora la quantitat de l’os que encara existeix a la zona a tractar. Un cop realitzat el diagnòstic i determinat el pla de tractament, es programen les visites per a la fase quirúrgica.

1. Visita per la col · locació de l’implant:

Si el pacient només necessita 1 implant dental, aquesta visita no sol superar els 45minuts. Si el pacient requereix implants per a tota la seva mandíbula o tot el seu maxil · lar, és a dir, uns 6 implants, aquesta visita durarà unes 2 hores.

En el cas dels pacients que necessiten implants per tota la boca, és a dir, uns 12 implants dentals i que a més volen fer tot el procediment en una sola sessió, aquesta trigarà un temps aproximat de 4 hores. En aquests casos, recomanem realitzar el procediment sota sedació conscient, perquè el pacient estigui còmode i adormit durant tot el procediment, d’aquesta manera, la cirurgia se li farà molt lleu.

2. Visita per retirar la sutura:

Es retiren els punts realitzats durant la cirurgia. Aquesta sessió no sol durar més de 15 minuts.

-Segona fase per implants dentals:

Un cop transcorregut el temps necessari perquè l’implant s’integri a l’os, entre 3 i 6 mesos, el pacient acudeix novament a la nostra clínica dental a Barcelona, per dur a terme la fase protèsica.

1. Visita per destapar l’implant:

Es descobreix l’implant que per al moment, es troba per sota de la geniva.

2. Visita per realitzar la pròtesi sobre implant:

En aquesta visita, es prendrà una impressió de l’implant dental que el pacient té a la boca i es procedirà a realitzar la pròtesi per ordinador a mida per al pacient.

3. Prova de la pròtesi sobre implant:

Un cop feta la pròtesi, es procedeix a provar l’ajust d’aquesta sobre l’implant dental, si s’ajusta correctament, es col · loca en el mateix dia, si requereix alguna modificació de forma, mida o color, s’envia novament al laboratori per ser ajustada i col · locada en la següent visita.

Els temps d’aquestes visites, estan directament relacionats al nombre d’implants dentals, poden trigar des de 30 minuts fins uns 90 minuts.

Visita’ns a la nostra clínica dental a Barcelona i informa’t si ets candidat per a aquest tipus de tractament.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*